Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc thi lại Giáo dục quốc phòng

Mon, 31/08/2020, 14:13 GMT+7

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo về viêc thi lại Giáo dục quốc phòng như sau:

 Những sinh viên có tên trong danh sách thi lại Giáo dục quốc phòng: DS file đính kèm (thi lại Giáo dục quốc phòng vào 8h00 ngày 12/9/2020, liên hệ SĐT: 02516.28.77.33 để xác nhận thủ tục thi).

 

 Trân trọng!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI