Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc mở các lớp Tiếng anh 1, 2, 3 và Tiếng anh giao tiếp 1, 2, 3 (dành cho sv khóa 13 - niên khóa 2017-2021 trở về trước)

Sat, 29/08/2020, 10:55 GMT+7

Phòng Đào tạo - Khảo Thí thông báo về việc mở các lớp Tiếng anh 1, 2, 3 và Tiếng anh giao tiếp 1, 2, 3 như sau:

- Hiện tại Phòng Đào tạo - Khảo thí đang mở các lớp Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh 3 (3TC). sinh viên vui lòng cập nhật và đăng ký.

 

- Các lớp Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh 3 khác số tín chỉ so với các lớp hiện tại đang mở thì sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận một cửa Phòng Đào tạo - Khảo thí để được hỗ trợ.

 

- Riêng các lớp Tiếng anh giao tiếp 1, 2, 3 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không mở lớp nữa. SInh viên chủ động liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để xét thay thế.

 

Trân trọng!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI