Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc kiểm tra điểm Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2020

Sat, 15/08/2020, 10:54 GMT+7

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo về việc kiểm tra điểm Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2020 như sau;

 Đề nghị sinh viên kiểm tra lại điểm và mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh theo file đính kèm

DAI DOI 1 LT_TH

DAI DOI 2 LT_TH

DAI DOI 3 LT_TH

DAI DOI 4 LT_TH

DAI DOI 5 LT_TH

DAI DOI 6 LT_TH

DAI DOI 7 LT_TH

DAI DOI 8 LT_TH

Thời hạn kiểm tra từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/8/2020

Sau thời hạn trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết

Trân trọng !

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI