Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai
Hệ thống quản lý sinh viên

Tin chi tiết

Thông báo về việc đổi tên miền email sinh viên

Fri, 07/08/2020, 08:15 GMT+7

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo đến toàn thể sinh viên đổi tên miền email sinh viên như sau;

Hiện tại Nhà trường đã tạo email sinh viên MSSV@dntu.edu.vn. Email cũ có tên miền @uni.dntu.edu.vn sẽ được thay thế bằng email miền mới (MSSV@dntu.edu.vn). Email miền @uni.dntu.edu.vn sẽ được Nhà trường khóa vào ngày 12/8/2020. Trân trọng thông báo./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI